Vyjádření k jednání APK CS v souvislosti s Pavarottiho koncerty

Vážení kinaři, 

někteří z vás nás ptají na informace ke vzniklému zmatku kolem našeho titulu Tři tenoři  – Vánoční koncert, proto jsme se rozhodli vám vysvětlit podrobnosti, protože nejde o nic tajného ani komplikovaného. 

Jak jsme vás už informovali v září v našem katalogu, mezi naše nabídky patří i koncerty “Pavarotti a přátelé”, “Tři tenoři – Vánoční koncert” a “Tři hvězdy v Mnichově”. Na všechny tři máme práva koupená přímo od jejich majitele, kterým je společnost Rising Alternative. V případě zájmu vám rádi tuto smlouvu v elektronické podobě zašleme k nahlédnutí. 

Až na novoborské akademii před dvěma týdny jsme se při veřejné prezentaci APK CS dozvěděli, že se APK CS rozhodla distribuovat stejný obsah souběžně s námi. Jejich záměr nám není jasný. Jsme si vědomi toho, že nemáme na koncerty exkluzivní práva, zároveň ale víme, že APK CS je nemá koupená přímo od Rising Alternative.

My máme v tuhle chvíli připravenou kampaň spojenou také s celostátní soutěží pro diváky i pro kina a nabídku na zajímavý doprovodný program. Samozřejmostí jsou tištěné plakáty a mediální partneři, tak jako u našich ostatních nabídek. Pro diváky i pro kinaře je v tuhle chvíli nepříjemné to, že naše kampaň a soutěže se budou týkat jen kin, která budou mít tituly objednané od nás. S mediální kampaní se samozřejmě sveze i APK CS, která to měla zřejmě od začátku i v plánu, tomu se bohužel nelze bránit. 

Co se týče ceny vstupného, tak známe podmínky Rising Alternative a víme, že méně než 200 Kč za vstupenku není v podstatě možné nabízet, aniž by bylo nutné titul dotovat. V tuhle chvíli to tedy vypadá, že se APK CS rozhodla nabídnout doporučené vstupné 150 Kč, ale protože “akcionáři” této organizace jste vy kinaři, ztrátu na vstupném doplatíte znovu vy ze svých členských poplatků atd. A vzhledem k tomu, že nemá APK CS práva koupená přímo od RIsing Alternative, bude ztrátovost vlivem prostředníka zřejmě ještě větší. 

Dovolíme si tedy nesouhlasit s tvrzením předsedy APK Onřeje Šíra viz přilozený soubor, protože se mýlí v tom, že jde o srovnání maďarského a českého distributora. Pannonia Entertainment je český distributor s českým IČO. Pan Šír navíc jménem APK nabádá kinaře k podpoře tohoto projektu APKCS za účelem nabízení dalších. To ale platí o všech distributorech – i my potřebujeme vaši podporu abychom mohli přicházet s dalšími a dalšími nabídkami. A nabádá-li předseda sdružení kinařů k preferenci “své vlastní společnosti” i přesto, že to má za následek negativní dopad na standardního distributora, jehož smyslem existence na rozdíl od APKCS skutečně JE distribuce obsahu, pak to považujeme za zásadní zásah do českého kinodistribučního trhu. 

Celá situace nás mrzí, jde podle našeho názoru o zbytečné zmatky, které způsobila APK CS, která věděla o naší nabídce a rozhlodla se ji dublovat. „Jedním ze základních poslání je ochrana zájmů provozovatelů kin v České republice,” to zní ve stanovách jediného společníka APK CS, tedy samotné Asociace provozovatelů kin. Nejsme si jistí, jak komerční distribuce již nabízeného obsahu její společnosti APK CS chrání vaše zájmy. Nehledě na další přidruženou problematiku – hlášení a sledování výsledků – jedná se o jeden obsah nebo více? Dále otázky vedení v Plánech premiér UFD i na filmových databázích, to, že jeden distributor nabízí tištěné plakáty, druhý nikoli,… To přesahuje rámec konkurenčního boje, s nímž má český kinotrh zkušenosti a nás mrzí, že je to právě organizace samotných kinařů, která se o to pokouší.

 
Budeme rádi i za váš názor.
Adéla Beranová
+420 722 932 981